Bài hát You are not alone - Michael Jackson

Bài hát You are not alone – Michael Jackson

Anyone Of Us – Gareth Gates

Beautiful – Bosson

Học Tiếng Anh Online

Lời dịch bài hát: You are not alone – Michael Jackson

Lyric

Lời việt

 Another day has gone
I’m still all alone
How could this be
You’re not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers
in my ear and says
That you are not alone
I am here with you
Though you’re far away
I am here to stay
you are not alone
I am here with you
Though we are far apart
You are always in my heart
You are not alone
All alone
Why oh
Just the other night
I thought I heard you cry
asking me to come
and hold you in my arms
I can hear your prayers
your burdens I will bear
but first I need your hand
Then forever can begin
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers
in my ear and says
That you are not alone
I am here with you
Though you’re far away
I am here to stay
you are not alone
I am here with you
though we are far apart
you are always in my heart
you are not alone
Oh whisper three words
and I’ll come running
and girl you know
that i’ll be there
I ‘ll be there
you are not alone
I am here with you
Though you’re far away
I am here to stay
you are not alone
I am here with you
though we are far apart
you are always in my heart
you are not alone
I am here with you
Though you’re far away
I am here to stay
you are not alone
I am here with you
though we are far apart
you are always in my heart
you are not alone
Lại một ngày nữa đã trôi quaAnh vẫn chỉ có một mình
Làm sao lại thế chứ
Sao em không ở đây với anh
Mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly
Ai sẽ nói cho anh biết tại sao chứ
Chẳng phải em ra đi rồi sao
Và bỏ anh lại với thế giới lạnh lẽo này
Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình
Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất
Rồi bỗng có ai đó thì thầm
vào tai anh và nói rằng
Anh không cô đơn đâu
Vì đã có em ở bên anh
Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh
Nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu
Cô đơn
Tại sao oh
Rồi một đem khác
Anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng em khóc
Mong mỏi anh đến
Và ôm em trong vòng tay
Anh có thể nghe thấy em nguyện cầu
Những gánh nặng của em
Nhưng đầu tiên anh cần phải nắm lấy bàn tay em
Và để rồi chúng ta cùng bắt đầu và ở bên nhau mãi mãi
Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình
Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất
Rồi bỗng có ai đó thì thầm
vào tai anh và nói rằng
Anh không cô đơn đâu
Vì đã có em ở bên anh
Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh
Nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu
Hãy thì thầm 3 tiếng kí diệu đó
và anh sẽ chạy đến ben em
Và em yêu em biết đấy
anh sẽ ở bên em
Anh sẽ ở bên em
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu