Lời dịch bài hát Why do I love you - Westlife
Lời dịch bài hát Why do I love you – Westlife

– No One – Alicia Keys
– Halo – Beyoncé

Lời dịch bài hát Why Do I Love You?- Westlife

Lyric: Lời Việt:

Why Do I Love You

Suddenly she’s
Leaving
Suddenly the
Promise of love has gone
Suddenly
Breathing seems so hard to do

Carefully you
Planned it
I got to know just
A minute to late, oh girl
now I understand it
All the times we
Made love together
Baby you were thinking of him

Why do I love you
Don’t even want to
Why do I love you like I do
Like I always do
You should’ve told me
Why did you have to
be untrue (love you
like I do)
Why do I love you like I do

Ain’t gonna show no
Weakness
I’m gonna smile
And tell the whole
world I’m fine
I’m gonna keep my senses
But deep down
When no one can hear me
Baby I’ll be crying for you

Why do I love you
Don’t even want to
Why do I love you like I do
Like I always do
You should’ve told me
Why did you have to
be untrue (love you
like I do)
Why do I love you like I do

Can’t go back
Can’t erase
Baby your smiling face oh no
I can think of
nothing else but you
Suddenly

Why do I love you
Don’t even want to
Why do I love you like I do
Like I always do
You should’ve told me
Why did you have to
be untrue (love you
like I do)
Why do I love you like I do

Tại sao anh lại yêu em

Đột nhiên cô ấy ra đi
Đột nhiên lời hẹn ước trong tình yêu đã không còn
Đột nhiên hơi thở đường như thật khó nhọc

Một cách cẩn thận em đã sắp xếp chuyện đó
Anh chỉ muốn biết trước khi quá trễ oh girl
Giờ thì anh đã hiểu ra
Tất cả những khi anh và em “gần nhau”
Thì baby em lại đang nghĩ về hắn ta

[Chorus]
Tại sao anh lại yêu em dù thậm chí anh chẳng hề muốn
Nhưng sao anh vẫn yêu em như anh vẫn vậy
Như anh lúc nào cũng yêu em
Đáng lẽ em không nên nói với anh như thế
Sao em lại phải dối trá như vậy?( yêu em như anh vẫn luôn yêu)
Sao anh vẫn yêu em như anh vẫn vậy

Anh sẽ chẳng để sự yếu đuối đó biểu hiện ra nét mặt
Anh sẽ mỉm cười
Và nói với cả thế gian rằng anh vẫn ổn
anh sẽ làm chủ cảm xúc của mình
Nhưng sâu thẳm trong lòng
Khi không ai có thể nghe thấy
Baby anh sẽ mãi rơi lệ vì em

[Chorus]

Không thể quay trở lại được nữa rồi
Không thể xóa bỏ
Oh không baby gương mặt tươi cười của em
Không điều gì khác anh có thể nghĩ đến ngoài em
Đột nhiên vậy thôi

[Chorus]