Bài hát: WHY DO I FEEL SO SAD - Alicia Keys

Click tại đây Để Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

 

Bài hát: WHY DO I FEEL SO SAD – Alicia Keys

Eternal Flame – Ngọn lữa vĩnh hằng

Beautiful Girls – Sean Kingston

Lời dịch bài hát: Why do you feel so sad –  Alicia Keys

Lyric

Lời việt

 Friends we’ve been for so long
Now true colors are showing
Makes me wanna cry oh yes it does
Cuz I had to say goodbye
By now I should know
That in time things would change
So it shouldn’t be so bad
So why do I feel so sad
How can I adjust
To the way that things are going
It’s killing me slowly
Oh I just want it to be how it used to be
Cuz I wish that I could stay
But in time things must change
So it shouldn’t be so bad
So why do I feel so sad
You cannot hide the way you feel inside I realize
Your actions speak much louder than words
So tell me why oh
By now I should know that
That in time things would change
So it shouldn’t be so bad
So why do I feel so sad
By now I should know that
That in time things must change
So it shouldn’t be so bad
So why do I feel so sad
By now by now I should know
That in time things must grow
And I had to leave you behind
So why do I feel so sad
If it couldn’t be that bad
Tell me why
By now I should know
That in time things would change
So it shouldn’t be so bad
So why do I feel so sad
 Lâu nay chúng ta là bạn của nhau
Giờ đây sự thật phơi bày
Khiến em muốn khóc, ừ, thiệt đó
Vì em phải nói lời chia tay
Phải chi em biết trước
Rằng rồi mọi thứ cũng phải đổi thay
Vì thế, chẳng có gì quá tệ hại
Vì thế, sao em cảm thấy thật buồn?
Làm sao em có thể điều chỉnh
Cách mà mọi thứ diễn ra
Nó giết lần giết mòn em
Ôi, em chỉ muốn mọi thứ như cũ mà thôi
Vì em ước rằng em có thể ở lại
Nhưng đến lúc mọi thứ phải thay đổi
Vì thế, điều đó không nên quá tệ hại
Vì thế, tại sao em lại quá buồn thế này?
Anh không thể giấu những cảm xúc trong lòng mà em đã nhận ra
Những hành động của anh nói lên nhiều hơn cả lời nói
Vì thế, hãy nói em nghe tại sao
Phải chi em biết trước rằng
Rằng có lúc mọi sự cũng phải đổi thay
Vì thế, điều này chẳng nên quá tệ hại
Vì thế, tại sao em lại quá buồn thế này
Phải chi em biết trước rằng
Rằng có lúc mọi sự cũng phải đổi thay
Vì thế, điều này chẳng nên quá tệ hại
Vì thế, tại sao em lại quá buồn thế này
Cho tới bây giờ, em nên biết trước rằng
Rằng mọi thứ rồi cũng đến lúc phải trưởng thành
Và em phải rời bỏ anh ở lại
Vì thế, sao em lại cảm thấy thật buồn?
Nếu điều đó không thể tệ hại như thế
Hãy nói em nghe, tại sao…
Phải chi em biết trước rằng
Rằng có lúc mọi sự cũng phải đổi thay
Vì thế, điều này chẳng nên quá tệ hại
Vì thế, tại sao em lại quá buồn thế này