Video này có những từ vựng cơ bản về tình yêu. Như tiếng VN, tiếng Anh cũng có nhiều từ/cụm từ nói về tình yêu. Mình đêm chút ít ra cho các bạn trong video này. Nếu các bạn thích thì mình sẽ đem nhiều từ về tình yêu ra thêm trong tương lai. Mình biết mình làm video này muộn cho Valentine’s Day…mà tình yêu không bao giờ muộn! Cám ơn các bạn xem video mình nha.