Clip này mình muốn giúp các bạn từ vựng level trên trung bình một chút xíu nói về âm “ex”. Trong tiếng Anh có nhiều chữ bắt đầu “ex” nên mình muốn giúp các bạn một số ít từ vựng. Mình thỉn thoản muốn thay đổi bài học giữa khó và dể cho nhiều bạn học tiếng Anh level khác nhâu. Cám ơn các bạn ủng hộ vá góp ý cho mình nha! Thank you everyone.