https://www.facebook.com/HocEnglishOnline

Hôm nay mình học vài từ vựng “cười”. I hope you like it. Cám ơn các bạn xem video mình.