Bài hát: True Friend - Miley Cyrus

Bài hát: True Friend – Miley Cyrus

Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh Click tại đây

Lời dịch bài hát: True Friend – Miley Cyrus

Lyric

Lời Việt

We sign our cards and letters bff
You’ve got a million ways to make me laugh
You’re looking out for me
You’ve got my back
It’s so good to have you around
You know the secrets I could never tell
And when I’m quiet you break through my shell
Don’t feel the need to do a rebel yell
Cuz you keep my feet on the ground
You’re a true friend
You’re here til the end
You pull me aside when somethin ain’t right
Talk with me now and into the night
Til its alright again
You’re a true friend
You don’t get angry when I change the plan
Somehow you’re never out of second chances
Won’t say I told you when I’m wrong again
I’m so lucky that I found
A true friend
You’re here til the end
You pull me aside when somethin ain’t right
Talk with me now and into the night
Til its alright again
True friends will go to the ends of the earth
Til they find the things you need
Friends hang on through the ups and the downs
Cuz they’ve got someone to believe in
A true friend
You’re here til the end
You pull me aside when somethin ain’t right
Talk with me now and into the night
Don’t need to pretend
Oh you’re a true friend
You’re here til the end
You pull me aside when somethin ain’t right
Talk with me now and into the night
Til its alright again
You’re a true friend 

 

 

 

 Chúng ta cùng kí vào những tấm thiệp và bức thư “Bạn thân mãi mãi”
Cậu có hàng triệu cách làm mình cười vang (yeah)
Cậu trông chừng cho em
Cậu yểm trợ phía sau cho mình
Thật là tuyệt có cậu cạnh bên
Cậu biết những bí mật mình không bao giờ nói ra (uh huh)
Và khi mình im lặng cậu phá vỡ cái vỏ bọc ấy của mình
Không cảm thấy cần phải hét lên điên cuồng à
Vì cậu luôn giữ vững đôi chân mình trên mặt đất
Cậu là một người bạn đích thực
Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối
Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn
Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya
Đến khi mọi chuyện ổn thoả
Cậu là một người bạn đích thực
Cậu không giận dữ khi mình thay đổi những kế hoạch
Không biết tại sao, cậu luôn cho mình thêm cơ hội
Sẽ không nói:Mình bảo cậu rồi khi mình mắc thêm lỗi à
Mình quá may mắn rằng mình đã nhận ra
Cậu là một người bạn đích thực
Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối
Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn
Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya
Đến khi mọi chuyện ổn thoả
Những người bạn đích thực sẽ luôn đi đến tận cùng trái đất
Tới khi họ tìm thấy những điều bạn cần nhất
Những người bạn đích thực cùng ta trải qua bao chuyện vui, buồn
Vì họ có một người nào đó để tin tưởng
Cậu là một người bạn đích thực
Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối
Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn
Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya
Không cần giả vờ
Cậu là một người bạn đích thực
Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối
Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn
Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya
Đến khi mọi chuyện ổn thoả
Cậu là một người bạn đích thực