xem thêm ngữ pháp tiếng Anh: http://toomva.com/content/447-ngu-phap-tieng-anh-tong-hop-day-du-ngu-phap-tieng-anh-qua-video