Mẫu câu trong tiếng anh…
xem thêm: http://toomva.com