Tiếng Anh thương mại

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH – Công ty ACN – ACN Company
http://toomva.com/content/102-cong-ty-acn-acn-company-v

Tiếng Anh thương mại – Doanh nghiệp

Tiếng Anh thương mại

Seem like just an average family, on just another average day

Right?

Có vẻ giống như một gia đình bình thường trong một ngày cũng bình thường khác.
Phải không?

Just imagine you got paid everytime someone did anyone of these average things
Not so average, just

Nhưng hãy thử tưởng tượng bạn được trả tiền mỗi khi ai đó làm bất cứ một việc bình thường nào đó
Thì như thế nó không còn tầm thường nữa chứ

ACN – regular people marketing everyday services
Living extraordinary livestyles

ACN – nơi những người bình thường tiếp thị những dịch vụ hàng ngày
Sống một một cuộc sống khác thường

ANC – 23 countries , tens of thoudsand of success stories
The next one could be yours

ACN – 23 quốc gia, 10 ngàn câu chuyện thành công
Cậu chuyện thành công tiếp theo có thể sẽ là của bạn.

Toomva.com – Tiếng Anh thương mại

Category:

Học tiếng Anh