Mình muốn giải thích các bạn âm schwa là gì. Nhiều bạn thấy bỡ ngỡ khi học đến âm schwa và cảm thấy có áp lực phải bỏ thời gian và sức để luyên âm schwa. Thật ra các bạn chỉ nên hiểu âm schwa la gì và đừng cảm thấy rằng mình phải bỏ thời gian ra nhiều để học âm schwa. Âm schwa nó sẽ đến các bạn bằng một cách tự nhiên khi các bạn tiến bộ học tiếng Anh trong tương lai…nhất là khi các bạn bắt chước phát âm người bản xứ. Các bạn chỉ cần xem video đễ hiểu thêm về âm schwa thôi, I hope you like it

Songs:
No Iron Rivers
by Dan-O at http://danosongs.com Royalty Free Music