https://www.facebook.com/HocEnglishOnline
Nhiều bạn còn bị trở ngại khi dùng những từ này: Live, life, die, death, dead… Nó khó vì nó có nhiều dạng và phát âm khác nhau nếu nó là dạn gi. Mình biết video này có nhiều hướng dẩn cho nên các bạn hãy từ từ xem vài lần cho nắm vững cách dùng mấy từ này. Cám ơn các bạn.