https://www.facebook.com/HocEnglishOnline
Giọng Anh? Giong Mỹ? Giong nào chuẩn? Mình làm video này để trà lời câu hổi đó. Thật ra lịch sử ngôn ngữ của tiếng Anh thú vị hơn các bạn nghĩ….