Mình hy vọng được giúp các bạn phát âm và hát ABC chuẩn hơn. Bên Mỹ ai cũng biết bài hát ABC cho nên các bạn hảy quên thuộc bài hát này. It’s fun. Cám ơn các bạn xem video mình.