https://www.facebook.com/HocEnglishOnline
Mình nghĩ các bạn nên biết những câu/chữ lịch sự và thông dụng trong tiếng Anh. Nó sẽ giúp các bạn tạo ra sự thân thiện hơn và nói chuyện truyền cảm hơn với người bản xứ. Cám ơn các bạn xem video mình và góp ý.