https://www.facebook.com/HocEnglishOnline

Mình thiếu nợ các bạn câu trả lời khi nào mình phát âm Z hoặc âm S đứng sau chữ.

Những tập video vừa qua hi vọng sẽ giúp các bạn học nhanh và gọn và các bạn sẽ phát âm giọng Mỹ hay hơn.