https://www.facebook.com/HocEnglishOnline
https://www.facebook.com/pages/Hoc-English-Online/230465053771214?ref=hl

Hôm nay mình muốn thay đổi đề tài một chút để giúp các bạn biết rỏ những từ lóng thường dùng trong tiếng Anh. Cám ơn các bạn nha!