Tag: nhạc chữ tình

Just Give Me A Reason – Chỉ cần cho em một lý do

457 Views0 Comments

Lời dịch bài hát Just Give Me A Reason http://toomva.com/content/692-Just-Give-Me-A-Reason-Pink Right from the start You were a thief You stole my heart Ngay từ lúc đầu Anh đã là tên trộm Anh đánh cắp t...

Betrayal – Phản bội

291 Views1 Comments

Bài hát Betrayal - Phản bội