Tag: lãng mạn

Học tiếng Anh qua Bài hát If You And Me – Juris

1.53K Views0 Comments

Học tiếng Anh qua bài hát If You And Me >> Học tiếng Anh qua bài hát >> Remember when >> Các thì trong tiếng Anh >> dịch lời bài hát cry on my shoulder  Lời dịch bài hát If You And M...

Just Give Me A Reason – Chỉ cần cho em một lý do

457 Views0 Comments

Lời dịch bài hát Just Give Me A Reason http://toomva.com/content/692-Just-Give-Me-A-Reason-Pink Right from the start You were a thief You stole my heart Ngay từ lúc đầu Anh đã là tên trộm Anh đánh cắp t...

Betrayal – Phản bội

291 Views1 Comments

Bài hát Betrayal - Phản bội