Tag: clasic

Just Give Me A Reason – Chỉ cần cho em một lý do

457 Views0 Comments

Lời dịch bài hát Just Give Me A Reason http://toomva.com/content/692-Just-Give-Me-A-Reason-Pink Right from the start You were a thief You stole my heart Ngay từ lúc đầu Anh đã là tên trộm Anh đánh cắp t...

No Face No Name No Number

626 Views0 Comments

No Face No Name No Number Kênh Video song ngữ Anh-Việt,(vietsub) Xem thêm hát karaoke và học tiếng Anh qua bài hát tại đây giúp học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh. bài hát song n...