Bài hát: Swear it again - Westlife

Bài hát: Swear it again – Westlife

Lời dịch bài hát: Swear it again – Westlife

Lyric

Lời Việt

 I wanna know
Who ever told you I was letting go
The only joy that I have ever known
Girl, they were lying
Just look around
And all of the people that we used to know
Have just given up, they wanna let it go
But we’re still trying
So you should know this love we share was never made to die
I’m glad we’re on this one way street just you and I
Just you and I
I’m never gonna say goodbye
Cos I never wanna see you cry
I swore to you my love would remain
And I swear it all over again and I…
I’m never gonna treat you bad
Cos I never wanna see you sad
I swore to share your joy and your pain
And I swear it all over again
All over again
Some people say
That everything has got its place in time
Even the day must give way to the night
But I’m not buying
Cos in your eyes
I see a love that burns eternally
And if you see how beautiful you are to me
You’ll know I’m not lying
Sure there’ll be times we wanna say goodbye
But even if we try
There are some things in this life won’t be denied
Won’t be denied
I’m never gonna say goodbye
Cos I never wanna see you cry
I swore to you my love would remain
And I swear it all over again and I…
I’m never gonna treat you bad
Cos I never wanna see you sad
I swore to share your joy and your pain
And I swear it all over again
The more I know of you is the more I know I love you
And the more that I’m sure I want you forever and ever more
And the more that you love me, the more that I know
that I’m never gonna let you go
Gotta let you know that I…
I’m never gonna say goodbye (I’m never gonna say goodbye)
Cos I never wanna see you cry (never wanna see you cry)
I swore to you my love would remain
And I swear it all over again and I
I’m never gonna treat you bad (never wanna treat you bad)
Cos I never wanna see you sad (never gonna see you sad)
I swore to share your joy and your pain
And I swear it all over again
All over again
And I swear it all over again.

 

 

 

 Anh muốn biết rằng
Ai đã nói với em là anh đã từ bỏ
Những niềm vui ở cuộc sống mà anh đã biết
Cô bé, họ đang nói dối đấy
Nhìn quanh xem
Tất cả mọi người mà chúng ta biết
Đều đã từ bỏ rồi, họ không còn muốn tiếp tục nữa
Nhưng riêng chúng ta vẫn đang cố gắng
Mong em biết rằng tình yêu đôi ta cùng sẻ chia Sẽ mãi mãi trường tồn
Thật vui biết bao khi trên con đường này chúng ta cùng nhau sánh bước chỉ em và anh thôi
Chỉ em và anh thôi
Anh sẽ chẳng bao giờ nói lời ly biệt
Bởi vì anh không muốn thấy những giọt lệ vương trong mắt em
Anh thề với em tình yêu đôi ta sẽ mãi trường tồn
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Và anh sẽ chẳng bao giờ xử tệ với em
Bởi anh không bao giờ muốn thấy em sống trong nỗi u sầu
Anh thề với em anh sẽ cùng sẽ chia những vui trong cuộc đời
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Với tất cả những gì đã qua
Có vài người nói rằng
Cái gì rồi cũng sẽ đến hồi kết
Ngay cả vầng dương kia cũng phải nhường bước khi màn đêm buông xuống
Nhưng anh chẳng tin đâu
Bởi anh thấy được trong mắt em
Ngọn lửa tình yêu mãi rực cháy
Và giá như em biết với anh em đẹp đến nhường nào
Thì em sẽ biết rằng anh không nói dối đâu
Dẫu cho đến lúc đôi ta muốn nói lời chia tay
Nhưng nếu chúng ta cố gắng hơn nữa
Thì có những chân lí trong cuộc đời này chúng ta chẳng thể nào chối bỏ
Không thể chối bỏ
Anh sẽ chẳng bao giờ nói lời ly biệt
Bởi vì anh không muốn thấy những giọt lệ vương trong mắt em
Anh thề với em tình yêu đôi ta sẽ mãi trường tồn
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Và anh sẽ chẳng bao giờ xử tệ với em
Bởi anh không bao giờ muốn thấy em sống trong nỗi u sầu
Anh thề với em anh sẽ cùng sẽ chia những vui trong cuộc đời
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Càng hiểu em hơn thì anh thấy mình càng yêu em hơn
Và anh chắc rằng anh muốn có em cùng sánh bước suốt cuộc đời này
Càng yêu em nhiều hơn, thi anh lại biết
rằng anh sẽ không bao giờ để em ra đi
Cho em biết được rằng anh..
Sẽ không bao giờ nói lời chia tay
Vì anh không bào giờ muốn thấy em khóc
Anh thề rằng tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Anh sẽ không bao giờ đối xử tê với em
Vì anh không muốn thấy em buồn
Anh thề chúng ta sẽ cùng chia sẽ những vui buồn trong cuộc đời
Và anh thề với tất cả những gì đã qua
Với tất cả những gì đã qua
Và anh thề với tất cả những gì đã qua