bài hát Spending All My Time - Aaron Fresh

bài hát Spending All My Time – Aaron Fresh

What aya want from me – Adam Lambert
Sugar – Maroon 5

Lời dịch bài hát “Spending All My Time – Aaron Fresh”

Lời Anh: Lời Việt:
Spendin’ all my time
Ah nah nah nah nah ooh
Ah nah nah nah nah ooh
(ooooh woah)Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
Need a few more seconds in my day
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
Every minutes runnin’ away
From when i wake up
To when i lay down
All i got is you baby on my brain
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
25 hours in my day

The clock ain’t long enough
On the wall
So i spend another minute with you
I’m not strong enough
That’s why i fall
Everytime that i’m lookin’ at you
You got my attention
I forgot to mention
You’re the most beautiful girl i know
And i got no place to go

Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
Need a few more seconds in my day
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
Every minutes runnin’ away
From when i wake up
To when i lay down
All i got is you baby on my brain
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
25 hours in my day

I got everything; i got nothing
If they take you away from me
I’m your medicine
Make you better when
All your hopes start runnin’ away
Baby this is your song
No it’s not the slow song
Say anything just to make you smile
Baby won’t you stay awhile?

Spending all my time lovin’ you
Sll my time lovin’ you
Need a few more seconds in my day
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
Every minutes runnin’ away
From when i wake up
To when i lay down
All i got is you baby on my brain
Spending all my time lovin’ you
All my time lovin’ you
25 hours in my day

if you got somebody that you
feel this way about say oooh
(say oooh)
and if you got somebody that you
can’t live without say oooh
(say oooh)
and if you got somebody that you
feel this way about say oooh
nah nah nah nah
(say oooh)
nah nah nah nah
and if you got somebody that you
can’t live without say ooooh
(say ooooh)

i’m spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
every minutes runnin’ away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
25 hours in my day

spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
need a few more seconds in my day
spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
every minutes runnin’ away
from when i wake up
to when i lay down
all i got is you baby on my brain
spending all my time lovin’ you
all my time lovin’ you
25 hours in my day

Dành cả đời anh
Ah nah nah nah nah ooh
Ah nah nah nah nah ooh
(ooooh woah)Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời anh để yêu em
Cần thêm vài giây trong ngày của anh nữa
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em
Mỗi phút trôi qua
Từ khi anh tỉnh giấc
Đến khi anh ngả mình xuống giường
Em yêu, tất cả những gì anh có là em trong tâm trí anh
Dành cả đời để yêu em đấy
Cả đời để yêu em
25 giờ mỗi ngày

Chiếc đồng hồ trên tường không đủ dài
Để anh dành thêm những phút giây khác bên em
Anh không đủ mạnh mẽ
Đó là lý do anh gục ngã
Mỗi khi anh tìm kiếm em
Em đã khiến anh để ý
Anh không cần bận tâm
Em là cô nàng xinh đẹp nhất mà anh biết
Và anh chẳng có nơi nào để đi cả

Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đấy
Cần thêm vài giây trong ngày của anh nữa
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đó
Mỗi phút trôi qua
Từ khi anh tỉnh giấc
Đến khi anh ngả mình xuống giường
Em yêu, tất cả những gì anh có là em trong tâm trí anh
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đấy
25 giờ mỗi ngày

Anh đã có tất cả nhưng chẳng còn gì
Nếu họ mang em rời xa anh
Em là bùa mê của anh
Khiến em trở nên tốt hơn
Mọi hi vọng của em bắt đầu rời xa
Em yêu đây là khúc ca của em
Không không phải khúc nhạc du dương đâu
Hãy nói bất cứ thứ gì khiến em mỉm cười
Em yêu, em không ở đây một lát được ư?

Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đấy
Cần thêm vài giây trong ngày của anh nữa
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đó
Mỗi phút trôi qua
Từ khi anh tỉnh giấc
Đến khi anh ngả mình xuống giường
Em yêu, tất cả những gì anh có là em trong tâm trí anh
Dành cả đời để yêu em
Cả đời để yêu em
25 giờ mỗi ngày

Nếu anh có người khác
Thì em cảm thấy cách đó thế nào
Và nếu anh có người khác
Thì em không sống nổi phải không nhỉ
Nếu anh có người khác
Thì em cảm thấy cách đó thế nào
Và nếu anh có người khác
Thì em không sống nổi phải không nhỉ

Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đấy
Cần thêm vài giây trong ngày của anh nữa
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đó
Mỗi phút trôi qua
Từ khi anh tỉnh giấc
Đến khi anh ngả mình xuống giường
Em yêu, tất cả những gì anh có là em trong tâm trí anh
Dành cả đời để yêu em
Cả đời để yêu em
25 giờ mỗi ngày

Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đấy
Cần thêm vài giây trong ngày của anh nữa
Dành cả đời anh để yêu em
Cả đời để yêu em đó
Mỗi phút trôi qua
Từ khi anh tỉnh giấc
Đến khi anh ngả mình xuống giường
Em yêu, tất cả những gì anh có là em trong tâm trí anh
Dành cả đời để yêu em
Cả đời để yêu em
25 giờ mỗi ngày