Bài hát: Somtimes - Britney Spears

Bài hát: Somtimes – Britney Spears

Everytime – Britney Jean Spears

Hello Vietnam – Xin chào Việt Nam

Lời dịch bài hát: Sometimes – Britney Spears

Lyric

Lời Việt

 You tell me
you’re in love with me
like you can’t take your
pretty eyes away from me
It’s not that I don’t want to stay
but every time
you come too close
I move away
I wanna believe in
everything that you say
cause it sounds so good
but if you really want me
move slow
there’s things about me
you just have to know
Sometimes I run
Sometimes I hide
Sometimes I’m scared of you
but all I really want is to
hold you tight
treat you right
be with you day and night
Baby all I need is time
I don’t wanna be so shy..
every time that I’m alone
I wonder why
hope that you will wait for me
You’ll see that
you’re the only one for me
I wanna believe in
everything that you say
cause it sounds so good
but if you really want me
move slow
there’s things about me
you just have to know
Sometimes I run
Sometimes I hide
Sometimes I’m scared of you
but all I really want is to
hold you tight
treat you right
be with you day and night
all I really want is to
hold you tight
treat you right
be with you day and night
Baby all I need is time
Just hang around and you’ll see
there’s nowhere I’d rather be
if you love me trust in me
the way that I trust in you
Sometimes I run
Sometimes I hide
Sometimes I’m scared of you
but all I really want is to
hold you tight
(treat you right)
be with you day and night
Sometimes I run
Sometimes I’m scared of you
but all I really want is to
hold you tight
treat you right
be with you day and night
all I really want is to
Đôi khi
be with you day and night
Sometimes I run
Sometimes I’m scared of you
all I really want is to
hold you tight
treat you right
 Anh nói rằng
anh yêu em
như thể anh chẳng thể nào
rời mắt khỏi em
Không phải vậy, em chẳng muốn ở lại thêm
Mỗi lần
anh gần gũi
em lại muốn rời xa ra.
Em muốn tin vào
mọi điều anh nói
Vì chúng mới tuyệt làm sao
Nhưng nếu anh thật sự muốn em,
nhẹ nhàng thôi
Đó là những điều về em
mà anh nên biết
Đôi khi em trốn chạy
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ anh
Nhưng thật sự em rất muốn
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm
Anh yêu, điều em cần lúc này là thời gian
Em không muốn quá trầm lặng
Nhưng mỗi khi em đơn độc
em lại tự hỏi tại sao
Hy vọng anh sẽ chờ đợi em.
Anh có biết rằng
anh là duy nhất đối với em.
Em rất muốn tin
vào mọi điều anh nói
vì chúng mới tuyệt làm sao.
Nhưng nếu anh thật sự muốn em,
hãy từ tốn
Đó là những điều về em
mà anh nên biết.
Đôi khi em trốn chạy
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ anh
Nhưng thật sự em rất muốn
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm
Anh yêu, điều em cần lúc này là thời gian
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm
Anh yêu, điều em cần lúc này là thời gian
Chỉ gần đây thôi và anh sẽ thấy
Em chẳng muốn đi đâu cả
Nếu yêu em, hãy tin em
đó cũng là cách để em tin vào anh.
Đôi khi em trốn chạy
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ anh
Nhưng thật sự em rất muốn
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm
Đôi khi em trốn chạy
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ anh
Nhưng thật sự em rất muốn
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm
Đôi khi em trốn chạy
Đôi khi em lẩn tránh
Đôi khi em thấy sợ anh
Nhưng thật sự em rất muốn
ôm lấy anh thật chặt.
Đối xử với anh thât tốt
Luôn bên anh cả ngày lẫn đêm