Bài hát: Skyfall - Adele

Bài hát: Skyfall – Adele

 

Lời dịch bài hát: Skyfall – Adele

Lyric Lời Việt
 This is the end
Hold your breath and count
to ten…
Feel the earth move
and then…
Hear my heart burst
again.
For this is the end
I’ve drowned and dreamt
this moment
So overdue, I owe them
Swept away, I’m stolen
Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Or face it all
together
Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Or face it all together
At skyfall
Is at skyfall
Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
When worlds collide, and days are dark
You may have my number,
You can take my name
But you’ll never have my heart
Let the sky fall (Let the sky fall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Or face it all… together
Let the sky fall (Let the sky fall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Or face it all together
At skyfall
(let the sky fall)
(When it crumbles)
(We will stand tall)
(let the sky fall)
(When it crumbles)
(We will stand tall)
Where you go I go
What you see I see
I know i’d never be me
without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we’ll stand
Let the sky fall (Let the sky fall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Or face it all… together
Let the sky fall (let the sky fall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Or face it all together
At skyfall
LET THE SKY FALL!
We will stand tall…
AT SKYFALL….
 Đây là hồi kết
Anh hãy hít sâu và đếm
đến mười
Cảm nhận trái đất rung chuyển
và rồi
Nghe con tim em nổ tung
lần nữa
Vì đây là hồi kết
Từ lâu em đắm chìm và mơ
về khoảnh khắc này
Thế nên quá trễ rồi, em nợ con người
Bị cuốn trôi, em bị cắp đi
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc đối mặt với nó
cùng nhau
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ
Là tại bầu trời sụp đổ
Bầu trời sụp đổ là nơi chúng ta bắt đầu
Một nghìn dặm và điểm cực xa nhau
Khi những thế gian va chạm, và ngày hóa đêm
Anh có thể có số của em,
anh có thể lấy tên của em
Nhưng anh sẽ không bao giờ có được con tim em
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Nơi anh đi, em đi cùng
Điều anh thấy, em thấy cùng
Em biết em sẽ không bao giờ
vắng sự an toàn
Là đôi vòng tay yêu dấu của anh
Bảo vệ em khỏi tai ương
Hãy đặt tay anh lên tay em
Và chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Hãy để bầu trời sụp đổ,
khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ
Hãy để bầu trời sụp đổ
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Lúc bầu trời sụp đổ