Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh Click tại đây

Bài hát: Shake it up - Selena Gomez

Bài hát: Shake it up – Selena Gomez

Lời dịch bài hát: Shake it up – Selena Gomez

Lyric

Lời Việt

 Don t like waiting [x2]
Lets go right now!
Gotta hit the ground
Dancing before the music
Slows down
What I m sayin [x2]
If there s something to fix
take it to another level,
This is the remix
Everybody, everybody
Get out on the floor
It can get a little crazy
When the kick hits the floor
Make a scene [x2]
Nobody can ignore
Don t knock it, til you rock it
We can t take it not more!
Bring the lights up!
Bust the doors down!
Dust yourself off,
Shake it up!
DJ set it off!
Take it up a notch
All together now!
Shake it up!
Break it down [x2]
I ve got something to say
When you re dancin whit me,
It s like we go MIA
Make a scene [x2]
Nobody can ignore
Don t knock it, til you rock it
We can t take it not more!
Bring the lights up!
Bust the doors down!
Dust yourself off,
Shake it up!
DJ set it off!
Take it up a notch
All together now!
Shake it up!
Sh-sh-sh-Shake it up,
You gotta change it up!
And if the days not right?
Just brush it off tonight!
Put on the attitude!
Your in my pocket mood
And when you ve had enough,
Sh-sh-sh-shake it up!
Bring the lights up!
Bust the doors down!
Dust yourself off,
Shake it up!
DJ set it off!
Take it up a notch
All together now!
Shake it up!
Bring the lights up!
Bust the doors down!
Dust yourself off,
Shake it up!
DJ set it off!
Take it up a notch
All together now!
Shake it up!
 Chẳng muốn đơi, chẳng muốn đợi đâu,
đi ngay bây giờ cơ
Nhún nhảy tưng bừng
trước khi nhạc
chậm lại
Tớ nói gì, nói gì thế này,
nếu có gì phải sửa chữa
Đưa tất cả tới giới hạn mới,
đây là bản phối này
Mọi người, mọi người
ra sàn thôi
Có thể thác loạn đấy
và khi chân chạm sàn
Hãy làm một cảnh,
một cảnh chẳng ai có thể phớt lờ
Đừng dừng lại khi cậu vẫn chưa vui vẻ,
chúng tớ chẳng thể chịu thêm nữa
Bật đèn lên,
đạp bay cửa đi
Chuẩn bị tinh thần để
nhảy điên cuồng nhá
DJ làm đi nào,
mở nhạc lớn lên đi
Nào mọi người,
nhảy đi thôi
Hãy quẩy lên nào
Từ từ đã, tớ có vài điều muốn nói
Khi cậu nhảy cùng tớ,
cứ như tớ cùng nhau biến mất ấy
Hãy làm một cảnh,
một cảnh chẳng ai có thể phớt lờ
Đừng dừng lại khi cậu vẫn chưa vui vẻ,
chúng tớ chẳng thể chịu thêm nữa
Bật đèn lên,
đạp bay cửa đi
Chuẩn bị tinh thần để
nhảy điên cuồng nhá
DJ làm đi nào,
mở nhạc lớn lên đi
Nào mọi người,
nhảy đi thôi
Nh-nh-nh-nhảy đê thôi,
cậu sẽ thay đổi tất cả
Nếu ngày không vui
thì tới đêm hãy rũ bỏ hết
Tìm lại cảm hứng đi,
cậu đang cùng tâm trạng với tớ
Và khi đã có đủ rồi,
hãy nh-nh-nh-nhảy đi nhé
Bật đèn lên,
đạp bay cửa đi
Chuẩn bị tinh thần
để nhảy điên cuồng nhá
DJ làm đi nào,
mở nhạc lớn lên đi
Nào mọi người,
nhảy đi thôi
Bật đèn lên,
đạp bay cửa đi
Chuẩn bị tinh thần
để nhảy điên cuồng nhá
DJ làm đi nào,
mở nhạc lớn lên đi
Nào mọi người,
nhảy đi thôi