Bài hát: Safe and sound - Capital cities

Bài hát: Safe and sound – Capital cities

All Out Of Love – Air Supply

Hold Me For A While – Rednex

Lời dịch bài hát: Safe and sound-  Capital cities

Lyric

Lời Việt

 I could lift you up
I could show you what you want to see
and take you where you want to be
You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound
I could fill your cup
You know my river won’t evaporate
This world we still appreciate
You could be my luck
Even in a hurricane of frowns
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound
I could show you love
In a tidal wave of mystery
You’ll still be standing next to me
You could be my luck
Even if we’re six feet underground
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound
I could lift you up
I could show you what you want to see
and take you where you want to be
You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we’ll be safe and sound
I could lift you up
I could show you what you want to see
and take you where you want to be
You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound
 Tôi có thể nhấc bổng em
Có thể cho em thấy những gì em muốn
Đưa em tới những nơi em muốn
Em có thể là vận may của tôi
Dù cho trời có sập
Tôi biết chúng ta sẽ vẫn bình an vô sự
Ta bình an vô sự
Tôi có thể cho em hạnh phúc
Chừng nào dòng sông kia vẫn chưa cạn khô
Ta vẫn hiểu gió giá trị của thế giới này
Em có thể là vận may của tôi
Dù cho thế giới này quay lưng lại
Tôi biết chúng ta sẽ vẫn bình anh vô sự
Ta bình an vô sự
Tôi có thể thể hiện tình yêu
Trước những sóng gió cuộc đời
Em vẫn sẽ ở bên tôi
Em có thể là vận may của tôi
Dù ta có bị chôn vùi dưới lòng đất
Tôi biết chúng ta sẽ vẫn bình anh vô sự
Ta bình an vô sự
Tôi có thể nhấc bổng em
Có thể cho em thấy những gì em muốn
Đưa em tới những nơi em muốn
Em có thể là vận may của tôi
Dù cho trời có sập
Tôi biết chúng ta sẽ vẫn bình an vô sự
Tôi có thể nhấc bổng em
Có thể cho em thấy những gì em muốn
Đưa em tới những nơi em muốn
Em có thể là vận may của tôi
Dù cho trời có sập
Tôi biết chúng ta sẽ vẫn bình an vô sự
Ta bình an vô sự