Phim hoạt hình phụ đề tiếng việt giúp học tiếng Anh, cải thiện khả năng nghe nói.
Web học tiếng Anh: hoc tieng anh qua phim

Học tiếng Anh qua phim hoạt hình

Phim học tiếng Anh

Một số câu tiếng Anh trong phim:

Your friend is kind of jumpy

Gã bạn trai của cô có vẻ hơi mách mách

He not my boyfriend

He ‘s my husband

Anh ấy ko phải bạn trai ta

Anh ấy là chồng ta.

I’ll keep an eye out for him

Tôi sẽ để mắt tới anh ta giúp cô

There he gone, there he gone. He ‘s getting away!

Hắn kia, hắn kia, anh ta đang chạy chốn