Phân biệt âm CL và GL, TR và DR cách bật(khạc) hơi và không bật hơi khi nói tiêng Anh
/>- Hoc tiếng Anh online: Phat am tieng anh
– Học tiếng Anh qua phim: http://hoctienganhquaphim.com

Các thì trong tiếng Anh

Hay gặp Khi dùng Clean, glass, class, drive, dringk, strong, try, dry…