Bài hướng dẫn phát âm tiếng Anh với âm “J và âm “CH”
– Hoc tiếng Anh online: target=”_blank” rel=”nofollow”>http://toomva.com
– Học tiếng Anh qua phim: http://hoctienganhquaphim.com