Hướng dẫn cách phát âm “S” khi nói tiếng anh. Âm rất hay sử dụng trong tiếng Anh.
– Học tiếng anh online: http://toomva.com
– Học tiếng Anh qua phim: http://hoctienganhquaphim.com