Phân biệt nghĩa của các từ live, life die, dead, death trong tiếng Anh
http://hoctienganhquaphim.com
target=”_blank” rel=”nofollow”>http://baihattienganhhay.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/TheToomva
https://www.facebook.com/toomvafanpage
Trong tiếng Anh chúng rất hay nhầm lẫn. Video này sẽ hưỡng dẫn các bạn chi tiết phân biệt chính xác sự khác nhau của chúng