Bài hát: Moving target - Shayne Ward

Bài hát: Moving target – Shayne Ward

Học Tiếng Anh Online

Lời dịch bài hát: Moving target – shayne Ward

Lyric

Lời việt

 Never wanted to make it happen
I’ve been running since god knows when
I was building a wall around me
Don’t swear that you love me
Don’t wanna be hurt again.
You’ve got that perfect smile
(Don’t wanna be in your sights)
You wanna get inside
(Don’t wanna be on your mind)
I’m under lock and key
This isn’t meant to be
I’m running, running, goodbye.
Keep moving alone
Where I’m going
I can’t stand still for too long
Cupid’s arrow
Shooting from the shadows
But I, I
I won’t let ’em hit me no more.
I’m the guy who can love and leave you
I know you’re trying to change my mind
Don’t waste your time where there is no feeling
I don’t mean to hurt you, but I’m leaving you behind.
You’ve got the sweetest kiss
(Don’t wanna be in your life)
I know I’m gonna miss
(Don’t wanna be in your plan)
You stole the heart in me
And that’s a part of me
You’ll never see, never see me cry.
Keep moving I just keep moving along
Where I’m going
I can’t stand still for too long
Cupid’s arrow
Shooting from the shadows
But I, I
I won’t let ’em hit me no more.
Moving target
I won’t let ’em hit me no more
Moving target
I won’t let ’em hit me no more
Cupid’s arrow
Shooting from the shadows
But I, I
I won’t let ’em hit me.
I’m gonna dodge that arrow
When it comes at my heart like a bolt in the dark In the shadow
Ain’t nobody, nobody can get to me.
Keep moving
I just keep moving along
Where I’m going
I can’t stand still for too long
Cupid’s arrow
Shooting from the shadows
But I, I
I won’t let ’em hit me no more.
Moving target
I won’t let ’em hit me no more
Moving target
I won’t let ’em hit me no more
Cupid’s arrow
Shooting from the shadows
But I, I
I won’t let ’em hit me no more.
Tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra
Tôi đã luôn chạy trốn kể từ khi đó , nào có ai biết rằng
Tôi đã dựng cả một bức tường bao quanh mình
Xin em đừng thề hẹn rằng em yêu tôi
Tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa đâu
Nụ cười của em mang theo đầy nắng
Tôi không muốn ở trong tầm mắt em
Em muốn có được trái tim tôi
Tôi không muốn ở trong tâm trí em
Nhưng tôi đã khóa chặt trái tim này rồi
Ta sẽ chẳng thể thành đôi đâu
Tôi phải chạy thôi , chạy thật nhanh , tạm biệt em
Tiếp tục chạy, tôi muốn chạy thật xa
Chẳng có nơi nào
Mà tôi có thể dừng chân lâu đâu
Mũi tên đó , mũi tên tình ái
bay vụt xa từ màn đêm
Nhưng tôi
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi là kẻ đào hoa có thể yêu em và cũng có thể bỏ rơi em
Tôi biết em đang có thay đổi con người tôi
Đừng phí thời gian nữa , con tim này sẽ chẳng rung động đâu
Tôi không muốn làm em tổn thương , nhưng em à , tôi phải rời xa em thôi
Đôi môi em sao quá ngọt ngào
Đừng đưa tôi vào cuộc sống của em
Tôi biết mình sẽ nhớ nụ hôn ấy
Đừng đưa tôi vào kế hoạch của em
Ngày đó em đánh cắp trái tim này
Và rồi một phần con người tôi
Nên em sẽ không bao giờ thấy , không bao giờ thấy tôi khóc nữa
Tiếp tục chạy , tôi chỉ muốn chạy thật xa
Chẳng có nơi nào
Mà tôi có thể dừng chân lâu đâu
Mũi tên đó , mũi tên tình ái
bay vụt xa từ màn đêm
Nhưng tôi
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi vẫn luôn chạy trốn
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi vẫn luôn chạy trốn
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Mũi tên đó , mũi tên tình ái
bay vụt xa từ màn đêm
Nhưng tôi
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi sẽ tránh được mũi tên đó
Khi nó nhắm vào trái tim tôi như một tia sét bí ẩn từ màn đêm
Và không có ai . không có ai có thể có đc trái tim tôi
Tiếp tục chạy ,
tôi chỉ muốn chạy thật xa
Chẳng có nơi nào
Mà tôi có thể dừng chân lâu đâu
Mũi tên đó , mũi tên tình ái
bay vụt xa từ màn đêm
Nhưng tôi
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi vẫn luôn chạy trốn
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Tôi vẫn luôn chạy trốn
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu
Mũi tên đó , mũi tên tình ái
bay vụt xa từ màn đêm
Nhưng tôi
Tôi sẽ không để bị bắn một lần nữa đâu