Bai hat when-i-lool-at-you

It’s you – Westlife

Goodbye – Miley Cyrus

Lời dịch bài hát  When I Look At You – Miley Cyrus

Lời Anh Lời Việt
Everybody needs inspiration

Everybody needs a song

Beautiful melody, when the nights so long

Cause there is no guarantee

That this life is easy (Yeah)

When my world is falling apart,

when there is no light to break up the dark

That’s when I (I) look at you

When the waves are flooding the shore and I

can’t find my way home anymore

That’s when I (I) look at you

When I look at you

I see forgiveness, I see the truth

You love me for who I am like the stars

hold the moon

Right there where they belong and I know

I’m not alone (Yeah)

When my world is falling apart,

when there is no light to break up the dark

That’s when I (I) look at you

When the waves are flooding the shore and I

can’t find my way home anymore

That’s when I (I) look at you

When the waves are flooding the shore and I

can’t find my way home anymore

That’s when I (I) look at you

You appear just like a dream to me

Just like a kaleidoscope colors that cover me

All I need every breath that I breathe

Don’t you know you’re beautiful (Yeah, Yeah)

When the waves are flooding the shore and I

can’t find my way home anymore

That’s when I (I) look at you

You appear just like a dream to me.

Ai cũng cần có cảm hứng

Ai cũng cần một bài hát

Có giai điệu hay, khi đêm cứ kéo dài

Vì không có sự đảm bảo

Rằng cuộc sống luôn dễ dàng

Khi thế giới của em sụp đổ

Khi không có chút ánh sáng để phá vỡ đêm tối

Đó là lúc em nhìn anh

Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em

Không thể tìm được còn đường về nhà nữa

Đó là lúc em nhìn anh

Khi em nhìn anh

Em thấy lòng khoan dung, em thấy sự thật

Anh yêu em vì chính con người em như những vì sao ôm ấp lấy mặt trăng

Ngay tại đây, nơi chúng thuộc về và em biết rằng

Em không cô đơn

Khi thế giới của em sụp đổ

Khi không có chút ánh sáng để phá vỡ đêm tối

Đó là lúc em nhìn anh

Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em

Không thể tìm được còn đường về nhà nữa

Đó là lúc em nhìn anh

Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em

Không thể tìm được còn đường về nhà nữa

Đó là lúc em nhìn anh

Anh xuất hiện như một giấc mơ đối với em

Như chiếc kính vạn hoa muôn màu bao phủ lấy em

Tất cả những gì em cần là mỗi hơi thở em thở

Anh không biết là mình rất đẹp sao?

Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em

Không thể tìm được còn đường về nhà nữa

Đó là lúc em nhìn anh

Anh xuất hiện như một giấc mơ đối với em