Lời dịch bài hát: Rock N Roll – Avril Lavigne:

Click tại đây Để Học Tiếng Anh Phụ Đề Song Ngữ

Xem thêm: Học tiếng Anh qua bài hát | Các thì trong tiếng Anh | Lời dịch bài hát Rock N Roll

Let em know that we’re still Rock n Roll
.

I don’t care about my makeup
Em không màng lớp phấn trang điểm của mình

I like it better with my jeans all ripped up
Em thích những chiếc quần jean rách tơi tả hơn

Don’t know how to keep my mouth shut
Không biết làm sao để ngậm mồm em lại

You say “So what” (what)
Anh nói thế thì sao cơ (sao cơ)

I don’ t care if I’m misfit
Em không quan tâm mình có là kẻ lập dị

I like it better than the hipster of all shit
Em thích thế còn đỡ hơn làm kẻ “bác học”

I am the mother freaking princess
Em là công chúa đích thực

You still love me
Anh vẫn yêu em

Some some how
Bằng cách này cách khác

It’s a little different when
Có một chút khác biệt khi

I’m with you
Em bên anh

You know what I really am
Anh biết con người thật của em

All about
Trên điện thoại

You know how it really goes
Anh biết chuyện tiến triển đến mức nào

Some some way
Bằng hướng này hướng khác

We’ll be getting out of this
Ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này

Time one day
Một ngày nọ

You’re the only one that I
Anh là người duy nhất mà

Want with me
Em muốn có bên mình

You know how the story goes
Anh biết cốt truyện diễn biến ra sao

Ooooh
Ooooh

When it’s you and me
Khi chỉ có anh và em

We don’t need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai

We’ll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio

What if you and I
Chỉ có anh và em

Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời

Let them know that we’re still rock n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock ‘n roll

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey hey hey
Này này này

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey Hey Hey
Này này này

Called it a bad attitude dude
Đừng tỏ thái độ xấu, anh bạn

I’m never going to cover up that tattoo
Em sẽ không bao giờ che đi hình xăm ấy

I might have a couple issues
Em có thể có vài vấn đề rắc rối

You say “Me too” (yeah)
Anh cũng bảo thế

Don’t care about a reputation
Không màng đến hư danh

Must be living in the wrong generation
Chắc là sống ở nhầm thế hệ rồi

This is your invitation
Đây là lời mời của anh

Let’s get wasted
Nào ta cũng say sưa

Some some how
Bằng cách này cách khác

It’s a little different when
Có một chút khác biệt khi

I’m with you
Em bên anh

You know what I really am
Anh biết con người thật của em

On the phone
Trên điện thoại

You know how the story goes
Anh biết cốt truyện diễn biến ra sao

When it’s you and me
Khi chỉ có anh và em

We don’t need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai

We’ll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio

What if you and I
Chỉ có anh và em

Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời

Let them know that we’re still rock n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock ‘n roll

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey hey hey
Này này này

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey Hey Hey
Này này này

Rock n roll
Rock ‘n roll

Yeeah
Yeeah

ooh yeeah
ooh yeeah

Ooh yeaah
Ooh yeaah

When it’s you and me
Khi chỉ có anh và em

We don’t need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai

We’ll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio

What if you and I
Chỉ có anh và em

Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời

Let them know that we’re still rock n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock ‘n roll

When it’s you and me
Khi chỉ có anh và em

We don’t need no one to tell us who to be
Ta không cần ai khác dạy bảo ta là ai

We’ll keep turning up the radio
Ta sẽ cứ tiếp tục bật radio

What if you and I
Chỉ có anh và em

Just put up a middle finger to the sky
Cứ hướng ngón tay giữa lên bầu trời

Let them know that we’re still rock n roll
Để người ta biết ta vẫn chơi rock ‘n roll

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey hey hey
Này này này

Rock n roll
Rock ‘n roll

Hey Hey Hey
Này này này

 

 

Category:

Uncategorized