Lời dịch bài hát: Hot And Cold – Katy Perry

Lời dịch bài hát: Hot And Cold – Katy Perry

 

>> You Can Trust In Me – Hotel Saint George ft Tiffany

>>  Snow Flower – Hayley Westenra

>>  The First Moment

>> Do You Know

 

Lời dịch bài hát: Hot And Cold – Katy Perry

Hot And Cold

  Nóng và lạnh

You change your mind
Like a girl changes clothes
Yeah you, PMS Like a bitch
I would knowAnd you over think
Always speak
CrypticlyI should know
That you’re no good for me[CHORUS]
Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up
(you) You don’t really want to stay, no
(but you) But you don’t really want to go-o
You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in and you’re out
You’re up and you’re down

We used to be
Just like twins
So in sync
The same energy
Now’s a dead battery
Used to laugh bout nothing
Now your plain boring

I should know that
You’re not gonna change

[CHORUS]
Someone call the doctor
Got a case of a love bi-polar
Stuck on a roller coaster
Can’t get off this ride

You change your mind
Like a girl changes clothes

Anh thay đổi ý định
Như một đứa con gái thay đồ
Ừ, anh đó, anh lại bắt đầu như đến tháng rồi đó
Phải chi tôi biết trướcVà anh luôn cả nghĩ
Lúc nào cũng lải nhải
Một cách khó hiểuPhải chi tôi biết trước
Rằng anh chả tốt đẹp gì đối với tôi
Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng
Anh đồng ý rồi lại thôi
Anh chấp thuận rồi lại phản đối
Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ
Anh sai lầm khi chuyện đúng đắn
Đen và trắng
Chúng ta tranh cãi, chúng ta chia tay
Chúng ta hôn nhau, chúng ta làm hoà
Anh thật sự không muốn ở lại
Nhưng anh cũng chả thật sự muốn ra đi
Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng
Anh đồng ý rồi lại thôi
Anh chấp thuận rồi lại phản đối
Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ

Chúng ta từng
Giống như cặp song sinh
Thật là ăn ý
Cùng mức năng lượng
Giờ thì như cục pin chết
Từng cùng cười chẳng vì điều gì hết
Giờ anh chán như con gián

Phải chi tôi biết trước
Anh sẽ không chịu thay đổi

Ai đó gọi bác sĩ đi
Có một trường hợp lưỡng cực yêu nè
Dính chặt vô cái tàu điện siêu tốc
Không thể rời ra được

Anh thay đổi ý kiến
Cứ như một đứa con gái thay đồ vậy