+ Price tag – Maddi Jane

+ Everytime – A1

 

Lời dịch bài hát No Promises – Shayne Ward

 

Lời Anh Lời việt
Hey baby, when we are together, doing things that we love.Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsHey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
I don’t want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..
No promises
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
No Promises
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my loveNo promisesI don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsI don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.

 

 

 

Này em yêu, khi chúng mình bên nhau, làm những việc mình thích
Mỗi khi có em kề bên , anh cảm giác như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
Anh không muốn rời xa em, em yêu
Anh chỉ cần em biết điều đó thôi, em yêu àAnh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.Này em yêu, khi chúng mình bên nhau, làm những việc mình thích
Mỗi khi có em bên cạnh anh , anh cảm giác như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
Anh không muốn rời xa em, em yêu
Anh chỉ cần em biết điều thôi, em à
Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất anh cần đêm nayKhông còn những hứa hẹnEm à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.
Anh không muốn chạy trốn nữa, anh muốn ở lại đấy mãi mãi thôi.
Anh không muốn chạy trốn nữa, anh không muốn cô đơn.
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, bây giờ và mãi mãi, tình yêu của anhKhông còn những hứa hẹnAnh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.Không còn những hứa hẹn
Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.
Ở lại đây đêm nay