Bài hát: Jar of hearts - Christina Perri

Bài hát: Jar of hearts – Christina Perri

Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh Click tại đây

– Bài Hát Phụ Đề Anh Việt Brown Girl in the Ring

– Bài Hát Phụ Đề Anh Việt Hello Vietnam

Lời dịch bài hát: Jar of hearts – Christina Perri

Lyric

lời Việt

 No I can’t take one more step towards you
Cause all that’s waiting is regret
And don’t you know I’m not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
I learned to live half alive
And now you want me one more time
And who do you think you are
Running around leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don’t come back for me
Who do you think you are
I hear you’re asking all around
If I am anywhere to be found
But I have grown too strong
To ever fall back in your arms
I learned to live half alive
And now you want me one more time
And who do you think you are
Running around leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don’t come back for me
Who do you think you are
And it took so long just to feel alright
Remember how to put back the light in my eyes
I wish I would have missed the first time that we kissed
Cause you broke all your promises
And now you’re back
You don’t get to get me back
And who do you think you are
Running around leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
Don’t come back for me
Don’t come back at all\NDon’t come back for me
Don’t come back at all
And who do you think you are
Running around leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
Don’t come back for me
Don’t come back at all
Who do you think you are
Who do you think you are
Who do you think you are
 Không! Tôi chẳng thể chịu đựng thêm bước nào bên anh nữa
Vì tất cả chỉ có đợi chờ để rồi hối tiếc
Và anh có biết tôi chẳng còn là chiếc bóng đi cạnh anh nữa không
Anh đã đánh mất tình yêu tối trân trọng nhất rồi
Tôi đã học được cách sống với nửa cuộc đời
Và giờ anh lại muốn tôi một lần nữa
Và anh nghĩ mình là ai thế
Chạy mất để lại vết thương lòng
Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh
Và chia lìa mối tình trong sáng
Anh sẽ chịu đựng cái lạnh
Từ cõi lòng băng giá của chính mình
Vậy nên đừng có quay lại với tôi
Anh nghĩ mình là ai thế
Tôi nghe anh hỏi loạn hết xung quanh
Liệu tôi có ở đây để anh tìm được không
Nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn rồi
Để chẳng quay lại vòng tay anh nữa
Tôi đã học được cách sống với nửa cuộc đời
Và giờ anh lại muốn tôi một lần nữa
Và anh nghĩ mình là ai thế
Chạy mất để lại vết thương lòng
Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh
Và chia lìa mối tình trong sáng
Anh sẽ chịu đựng cái lạnh
Từ cõi lòng băng giá của chính mình
Vậy nên đừng có quay lại với tôi
Anh nghĩ mình là ai thế
Và mất thật lâu để cảm thấy yên lòng
Nhớ cách đưa sự vui vẻ trở lại ánh mắt mình
Ước gì tôi còn nhớ lần đầu ta trao nhau nụ hôn
Cũng bởi lẽ anh đâu có giữ lời hưa nào
Và giờ anh trở lại
Anh chẳng đưa tôi quay về được nữa đâu
Và anh nghĩ mình là ai thế
Chạy mất để lại vết thương lòng
Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh
Và chia lìa mối tình trong sáng
Anh sẽ chịu đựng cái lạnh
Từ cõi lòng băng giá của chính mình
Vậy nên đừng có quay lại với tôi
Anh nghĩ mình là ai thế
Đừng có quay lại nữa đi
Và anh nghĩ mình là ai thế
Chạy mất để lại vết thương lòng
Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh
Và chia lìa mối tình trong sáng
Anh sẽ chịu đựng cái lạnh
Từ cõi lòng băng giá của chính mình
Vậy nên đừng có quay lại với tôi
Vậy nên đừng có quay lại với tôi
Anh nghĩ mình là ai thế
Anh nghĩ mình là ai thế
Anh nghĩ mình là ai thế