Bài hát: I Do - 911 band

Bài hát: I Do – 911 band

Lời dịch bài hát I Do – 911 Band

Lyric

Lời Việt

 My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I’d always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin’
Til the world stops turning
I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll
I’ll be by your side, ’til the day I die
I’ll be waiting ’til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ’til I hear you say I Do
Smiles by the thousands, ya tears have all dried out
Cos I won’t see you cry again
Throw pennies in the fountain, and look at what comes out
Sometimes wishes do come true
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin’
Til the world stops turning
I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll
I’ll be by your side, ‘ til the day I die
I’ll be waiting ’til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ’til I hear you say I Do
Always better than worse, protect you from the hurt
I’ll be waiting ’til hear you say I Do
I Do love you, yes I Do love you
I’ll be waiting ’til hear you say I Do
Coz I love you, love you &
I’ll be by your side, ’til the day I die
I’ll be waiting ’til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ’til I hear you say I Do
We’re shining lie a diamond, just look at us now,
I wanna hear you say I Do 
 Thế giới của anh thay đổi từ khi gặp em
Và thế giới ấy chưa từng giống như thế
Cảm giác giống như anh biết mình sẽ luôn yêu em
Từ khoảnh khắc anh nghe thấy tên em
Mọi thứ thật hoàn hảo , Anh biết tình yêu này thật đáng giá
Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra
Cho đến khi thế giới ngừng quay
Anh sẽ vẫn ở đây chờ đợi và đợi để thực hiện lời nguyện thề rằng anh sẽ
Anh sẽ bên cạnh em , cho tới khi anh chết
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Điều gì đó đã qua , rồi một vài thứ mới đến
Một vài điều gì đó vay mượn , rồi có điều gì đó buồn tẻ
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Hàng ngàn nụ cười , những giọt nước mắt đã héo khô
Bởi anh chẳng muốn thấy em khóc thêm một lần nữa
Ném đồng xu vào đài phun nước và nhìn theo những giọt nước bắn ra
Đôi khi mong ước chẳng trở thành sự thật
Mọi thứ thật hoàn hảo , Anh biết tình yêu này thật đáng giá
Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra
Cho đến khi thế giới ngừng quay
Anh sẽ vẫn ở đây chờ đợi và đợi để thực hiện lời nguyện thề rằng anh sẽ
Anh sẽ bên cạnh em , cho tới khi anh chết
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Điều gì đó đã qua , rồi một vài thứ mới đến
Một vài điều gì đó vay mượn , rồi có điều gì đó buồn tẻ
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Luôn tốt hơn là tồi tê hơn thế , bảo vệ em khỏi những tổn thương
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Nói rằng “yêu anh , vâng , em yêu anh ”
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Vì anh yêu em , yêu em mà thôi
Anh sẽ bên cạnh em , cho tới khi anh chết
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Điều gì đó đã qua , rồi một vài thứ mới đến
Một vài điều gì đó vay mượn , rồi có điều gì đó buồn tẻ
Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Chùng mình tỏa sáng như những viên kim cương , chỉ cần nhìn vào đôi ta lúc này
Anh muốn nghe em nói đồng ý