Link download và bài hướng dẫn chi tiết:
http://toomva.com/threads/1951-Dowload-phan-mem-English-Study-Pro-2012-hoc-tieng-anh-giao-tiep-hay-nhat
Luyện nghe nói tiếng Anh Online
Học tiếng Anh qua phim song ngữ, học tiếng Anh bằng video phụ đề Anh Việt.