– Phim tiếng Anh phụ đề tiếng Việt http://hoctienganhquaphim.com
– Bộ phim Trở về Eden có phụ đề tiếng Việt giúp chúng ta có thể luyện nghe tiếng Anh và cải thiện ký năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả
http://baihattienganhhay.blogspot.com
http://baihattienganhhay.blogspot.com