Hướng dẫn tổng quát cách học tiếng Anh qua phim hoạt hình – Danh sách các phim hoạt hình có phụ đề song ngữ Anh – Việt.
http://toomva.com/threads/4089-Cach-Hoc-tieng-Anh-Qua-phim-hoat-hinh-phu-de-Anh-Viet
http://hoctienganhquaphim.com