Học tiếng anh qua bài hát Untill you của Shayne Ward
http://toomva.com/content/731-Until-You-Shayne-Ward-
lời dịch bài baby justin bieber

Học tiếng anh qua bài hát: Until You Shayne Ward

Loi dich bai hat until

Lời dịch bài hát until you

Baby life was good to me
But you just made it better

Em yêu, cuộc sống của anh vốn dĩ đã rất ổn
Nhưng em lại khiến nó tuyệt vời hơn

I love the way you stand by me
Through any kind of weather

Anh yêu cái cách em luôn sát cánh bên anh
Qua bao gian truân khó nhọc

I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders

Anh không hề có ý trốn chạy
Chỉ thật muốn được thấy em vui
Những khi em thấy cả thế giới đang đè nặng lên bờ vai bé nhỏ

Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever

Anh không hề muốn sự việc xấu đi
Chỉ mong đôi ta được vẹn thành
Em yêu, hãy cứ nói ra và anh sẽ làm mọi điều em khiến

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me

Cảm giác như thể chưa ai từng quen thuộc với anh cho đến phiên em quen anh
Như thể chưa ai từng yêu anh cho đến phiên em yêu anh

Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody , nobody, until you

Như thể chưa ai từng chạm vào anh cho đến phiên em chạm vào
Em à, không có ai, không có ai, từ khi em đến

Baby it just took one hit of you now I’m addicted
You never know what’s missing
Till you get everything you need,yeah

Em yêu, chỉ một cái nhìn thoáng qua và giờ đây anh đã say lòng
Em không bao giờ biết mình đã lỡ mất điều gì đến khi em đạt được ý nguyện

I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders

Anh không hề có ý trốn chạy
Chỉ thật muốn được thấy em vui
Những khi em thấy cả thế giới đang đè nặng lên bờ vai bé nhỏ

Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I’ll do whatever

Anh không hề muốn sự việc xấu đi
Chỉ mong đôi ta được vẹn thành
Em yêu, hãy cứ nói ra và anh sẽ làm mọi điều em khiến

Toomva.com