Học tiếng Anh online qua bài hát the day you went away của M2M
http://toomva.com/content/2-hoc-tieng-anh-qua-bai-hat
– http://hoctienganhquaphim.com
Bài hát No Face No Name No Number

Bài hát: The Day You Went Away – Ngày anh ra đi

Well I wonder could it be
When I was dreaming ’bout you baby you were dreaming of me

Em tự hỏi liệu có thể
Khi em mơ về anh anh có đang mơ về em không 

Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time

Cứ cho là em ngốc cho là em mù quáng đi
Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời gian qua

Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do

Có phải chăng là em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em ?
Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu anh không?
Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà

Well, hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away

Anh ơi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
Rằng em rất cô đơn từ ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi

So sad but true
For me there’s only you
Been lonely since the day
The day you went away

Thật buồn nhưng đó là sự thật
Với em chỉ có mình anh mà thôi
Em đã khóc từ ngày đó
Ngày anh ra đi

I remember date and time
September twenty-second Sunday twenty-five after nine

Em vẫn nhớ rõ ngày đó
9 giờ 25 phút chủ nhật ngày 22 tháng 9 

In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces

Ở trước cửa với vali trong tay
Không còn nặng lời với nhau như trước đó
Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chúng ta

And we were letting go of something special
Something we’ll never have again
I know, I guess I really really know

Và chúng ta đã đánh mất những điều đặc biệt
Những điều mà chúng ta không bao giờ có lại được lần nữa
Em biết, em thật sự hiểu được mà

Cause I’ve been missing you so much I had to say
Been crying since the day
The day you went away

Bởi vì em vẫn nhớ anh rất nhiều em phải nói ra thôi
Em đã khóc từ ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi