Học tiếng Anh Online:
http://toomva.com/content/2-hoc-tieng-anh-qua-bai-hat

 

Lời dịch bài hát Nothing’s Gonna Change

 

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love, my love

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of, sure of
I’ll never ask for more than your love, my love

 

Lời việt

Không có gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em

Nếu anh sống một cuộc sống không có em bên cạnh
Những chuỗi ngày sẽ trở nên trống trải làm sao
Và màn đêm sẽ kéo dài vô tận
Với em, anh thấy sự vĩnh cửu thật rõ ràng
Anh có thể đã có một cuộc tình trước đây
Nhưng nó chưa bao giờ mãnh liệt như thế này
Những giấc mơ của hai ta chỉ mới bắt đầu và cả hai ta đều biết
Chúng sẽ đưa ta đến những nơi ta muốn 
Hãy ôm anh vào lòng, hãy đến bên anh vào lúc này
Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng em

Không có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em nên biết anh yêu em nhiều như thế nào 
Một điều em có thể chắc chắn rằng
Anh không đòi hòi gì nhiều hơn tình yêu của em

Không có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em nên biết anh yêu em nhiều như thế nào 
Thế giới này có thể thay đổi cuộc sống của anh 
Nhưng không thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em

Nếu con đường phía trước không dễ đi
Tình yêu của hai ta sẽ dẫn lối 
Như ngôi sao soi sáng chỉ đường 
Anh sẽ ở ngay bên khi em cần anh
Em không phải thay đổi điều gì cả
Anh yêu em vì em luôn là bản thân mình
Vậy hãy đến bên anh và sẻ chia mọi điều
Anh sẽ cho em thấy tình yêu là vĩnh cửu

Hãy ôm anh vào lòng, hãy đến bên anh vào lúc này
Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng em
Không có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em nên biết anh yêu em nhiều như thế nào 
Một điều em có thể chắc chắn rằng
Anh không đòi hòi gì nhiều hơn tình yêu của em

Không có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em nên biết anh yêu em nhiều như thế nào 
Thế giới này có thể thay đổi cuộc sống của anh 
Nhưng không thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em, tình yêu của anh…

 

./.