Học tiếng Anh qua bài hát
Xem thêm phụ đề song ngữ, karaoke bài 25 minutes tại đây
hát karaoke tiếng Anh

Lời dịch: 25 minutes

After some time I’ve finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine
I’m searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I’m sorry ’bout the things I’ve done

một thời gian cuối cùng tôi đã quyết định
Nàng là người con gái duy nhất tôi thực sự muốn
Tôi tìm kiếm khắp mọi nơi
Để gặp lại nàng một lần nữa
nói rằng tôi yêu nàng
Và tôi xin lỗi vì những điều mình đã làm

I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn’t search
She looks so happy in her weddingdress
But she’s crying while she’s saying this

Boy I’ve missed your kisses all the time but this is
Tôi thấy nàng đang đứng trước nhà thờ
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm
Trông nàng thật hạnh phúc trong bộ áo cưới
Nhưng nước mắt nàng khẽ rơi khi nàng nói…
Em nhớ những nụ hôn của anh không nguôi

Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I’m sorry your are
Twentyfive minutes too late
Against the wind I’m going home again
Wishing me back to the time when we were more than friends

Nhưng 25 phút đã trôi qua trong muộn màng
Dù anh đã đi quãng đường xa, nhưng em xin lỗi
25 phút đã trôi qua trong muộn màng
Chống chọi với cơn gió
Tôi trở về nhà
Mong ước được trở về
Thời khắc khi còn yêu nhau

But still I see her in front of the church
The only place in town where I didn’t search
She looked so happy in her weddingdress
But she cried while she was saying this

Nhưng vẫn thấy nàng đứng trước nhà thờ
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm
Trông nàng thật hạnh phúc trong bộ áo cưới
nước mắt nàng khẽ rơi khi nàng nói…

Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head
Still I can hear the words she said

Trên những con phố
Nơi những con tim khao khát không tìm được nguồn sống
Trong đầu tôi Vẫn văng vẳng lời nói của nàng