Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất phát âm, phiên âm dịch nghĩa.
http://toomva.com/threads/598-Bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh
href=”http://hoctienganhquaphim.com” target=”_blank” rel=”nofollow”>http://hoctienganhquaphim.com