Học tiếng anh cùng Mr Duncan Chủ đề Please and thank you – Làm ơn/xin vui lòng và Cảm ơn.
/>http://toomva.com/content/55-mr-duncan-v

Mr Duncan bài 4
http://www.youtube.com/watch?v=DT2CbdlDeJA

Mr Duncan bài 5
http://www.youtube.com/watch?v=Jcjt_plbXvw

Category:

Uncategorized