Lesson 1: Introduction – Bài 1: Giới thiệu về các video dạy học tiếng anh online của thầy Duncan người Anh.
http://toomva.com/content/55-mr-duncan-v
Học tiếng Anh qua video
http://www.youtube.com/watch?v=vgO8z3UkDNM

Mr Duncan bài 2
http://www.youtube.com/watch?v=_BOpcn7fH5Y

Mr Duncan bài 3:
http://www.youtube.com/watch?v=4VqOdArtwRU


Hi everybody this is Misterduncan in England.
How are you today?
Are you ok?…I hope so.
Are you happy?…I hope so.

Xin chào các bạn, đây là ngài Duncan người Anh.
Hôm nay các bạn thế nào?
Các bạn khỏe chứ? Tôi hi vọng thế.
Các bạn có vui không? Tôi mong là vậy.

Welcome to the very first episode of my series of English teaching videos
Before I begin we will take alook at someof the common questions that often arisewhen talking about learning the English language. and more importantly, learning it as a second language.

Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi băng hình dạy tiếng Anh của tôi.
Trước tiên , chúng ta sẽ xem qua một số câu hỏi thường gặp khi nói về việc học tiếng Anh, và quan trọng hơn nữa là học tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai

So, the first question must be… “Why do we need to learn English?”
Of course one of the reasons why we need to be able to speak English nowadays is because the world is becoming smaller.

Thế thì câu hỏi đầu tiên chắc hẳn là… “Tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh?
Chắc hẳn một trong những lý do khiến chúng ta cần nói được tiếng Anh ngày nay là vì thế giới đang ngày càng thu hẹp.

Thanks to the internet and our developing global economy, more and more people are using English as a common way to communicate with each other.

Ngày càng có nhiều người coi tiếng Anh như là cách thông dụng để giao tiếp với nhau nhờ mạng Internet và nền kinh tế thế giới phát triển.

So now it has become unavoidable that companies and large businesses will need to employ people who can speak more than their own native language, that is where English comes in.

Vì vậy giờ đây việc giao tiếp bằng tiếng Anh cần thiết đến nỗi các công ty và các hãng kinh doanh lớn phải tuyển những nhân viên biết nói cả ngoại ngữ, Tiếng Anh lúc này được sử dụng

It is now officially considered as an international language.
Of course learning anything is difficult and English is no exception.
However, there are ways to make the situation easier.

Giờ đây tiếng Anh chính thức trở thành ngôn ngữ quốc tế.
Chắc chắn rằng học gì cũng khó, và tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ.
Tuy nhiên cũng có nhiều cách để cải thiện tình hình.

I have come up with my own list of general rules for learning English Do you want to hear them?
Do you want to know what they are? Ok…let’s go!

Tôi đã đề cập một số quy tắc chung để học tiếng Anh. Các bạn có muốn nghe không? Các bạn có muốn biết chúng là gì không? Được rồi … Chúng ta tiếp tục nào!

Toomva.com

Category:

Học tiếng Anh