Chủ đề Lesson 4: Please/Thank you phân biệt, các tình huống sử dụng trong tiếng Anh.
http://toomva.com/content/55-mr-duncan-v
/>http://hoctienganhso1.blogspot.com

Mr Duncan bài 5
http://www.youtube.com/watch?v=Jcjt_plbXvw

Mr Duncan bài 6
http://www.youtube.com/watch?v=kTryUq7DLts

Category:

Uncategorized