Học tiếng anh cùng mr Duncan – Video phụ đề anh việt – Lesson 2
http://www.youtube.com/watch?v=_BOpcn7fH5Y

/>toomva.com – Học tiếng Anh Online
http://www.youtube.com/watch?v=0EZKeb0YNc4